O knihe

foto

Určite sa vám to stalo

  • S nadšením oznámite svojmu priateľovi váš nový nápad.
  • „To je ale blbosť….! S tým ani nechoď na svetlo sveta, veď ťa každý vysmeje“. A vy končíte.
  • Už sa nikdy nedozviete, že ste možno práve zišli z cesty, ktorá mohla zmeniť celý váš život.
  • Že vy nie ste kreatívny?
  • Kreativitu má v sebe každý aj vy. Len jej treba otvoriť brány.

Motivačná kniha pre každého

Objavná kniha o tvorivosti a vedomí

Kde kreativita vzniká, ako súvisí s naším vedomím? Dá sa kreativite naučiť? Ako ju vpustiť do nášho života a čo ju ničí? Kde sídli kreativita? V hlave v srdci, alebo v bruchu? Môj priateľ tvrdí, že kreativita sa nachádza v bublinkách od šampanského, vždy keď ho vypije, tak je plný kreativity.

Prvá zo série kníh o kreativite

foto

Kretivita 2 – Cyklus tvorenia

V poradí druhá zo série kníh o kreativite, ktorá voľne nadväzuje na knihu Kreativita 1 – Tvorivosť a vedomie

V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického navrhovania popisuje všeobecné zákonitosti plynutia tvorby, ktoré sa dajú aplikovať na každú ľudskú činnosť. Otvára dvere do kuchyne architekta, kde odhaľuje všeobecné zákonitosti tvorenia, ktorým sa nie je možné vyhnúť.

Cyklus tvorenia nie je plodom ľudského racia. Je odpozorovaný ezoterickým zrakom z prírody, zo sveta okolo nás, z nášho bytia. Nevieme ho ovplyvniť a ani nevieme prečo je to tak. Je to forma, ktorú napĺňame tvorivo vlastným obsahom a podľa obsahu vytvárame tvorivo vlastnú formu. Deje sa to nie len keď niečo konkrétne tvoríme, ale aj v našej bežnej práci, v rozhodovaní a v našom každodennom živote, kde tvorivosti nie je možné sa vyhnúť.

Autor popisuje cyklus tvorenia na dvanástich fázach, ktoré na seba zákonite nadväzujú, popisuje ich vzájomné priestorové vzťahy ako jednu ucelenú priestorovú formu. Pochopenie tejto formy nám pomáha ľahko sa orientovať v krízových situáciách, ktoré zažíva každý tvorca. Upozorňuje na to, že cyklus tvorenia obsahuje v sebe aj vzostupy a pády, ktoré sú jeho prirodzenou súčaťou a nerešpektovanie týchto zákonitostí vedie k strate tvorivej energie.

Kniha je vhodná najmä pre mladých začínajúcich tvorcov, ktorí svoj talent chcú obohatiť o tvorivú profesionalitu

Kto som

foto

Ing. arch. Pavol Mrázek

Vysokoškolský diplom získal v roku 1974 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave odbor architektúra. Od roku 1975 do roku 1990 pracoval na bratislavskom Stavoprojekte, kde sa postupne vypracoval až na vedúdeho ateliéru. Po roku 1989 založil, ako jeden z prvých, samostatný projektový ateliér Partner-Projekt s.r.o, ktorý má dodnes. Počas svojej kariéry spracoval viac ako 250 projektov ako autor, spoluautor a vedúci projektant. Má množstvo vlastných stavebných realizácií. Od roku 1998 začal pracovať aj ako stavebný developer. Okrem architektonickej práce sa sporadicky venoval aj výučbe mladých architektov na fakulte architektúry v Bratislave. Jeho osobnou záľubou je štúdium neexaktných duchovných vied. Architektúru vníma aj z iného ako bežne zaužívaného pohľadu, kde práve objavovanie nehmotnej, skrytej stránky architektúry vyústilo k vydaniu jeho prvej knihy o kreativite.

Kontakt

ESPROF, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

GSM: +421 903 406 526
E-mail: esprof@esprof.sk
www.esprof.sk

OR OS BA I, odd. Sro., vl. č. 34049/B

IČO: 35 910 178
DIČ: 2021947356

Bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2626030403/1100